Menu

Guidelines for afvikling af aktiviteter

Guidelines for afvikling af aktiviteter

’Fodboldens corona-regler’, som kan tages i brug fra den 11. maj 2020, kan downloades her.

Herunder gælder bl.a. følgende:

Før træning

 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
 • Det anbefales, at man slet ikke møder til træning, hvis man selv har symptomer på Covid19-sygdommen eller bor sammen med eller har været i kontakt med en person, som er testet positiv.
 • Ingen træning for personer i risikogrupper uden myndighedsgodkendelse.
 • Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe.
 • Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bold og kegler ud.
 • Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun må bruges af den enkelte gruppe.
 • Det er ikke tilladt at bruge overtræksveste.
 • Der må max trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive voksne, og der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen.
 • Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.
 • Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning. Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte hænder af.

Under træning

 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe
 • Der skal så vidt mulig holdes 2 meters afstand til hinanden under hele træningen og ved samlinger.
 • Der opfordres til aktiviteter, som kan gennemføres helt uden fysisk kontakt.
 • Under træning er det kun den ansvarlige, der må flytte kegler og mål.
 • Der må ikke heades til bolden og heller ikke tæmmes med bryst
 • Der må IKKE bruges hænder i træningen med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.
 • Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.
 • De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning.

Efter træning

 • Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksom ved skiftet mellem træningshold.
 • Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe.
 • Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom, og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.