Menu

Til trænere og frivillige

Anbefalinger og vejledning til trænere og andre frivillige.
 • Planlæg træningen, så gruppestørrelsen højst er på 50 personer – inklusive træner.
  • Spillere skal før træning vide hvilken bane de skal placere sig i.
  • Skal forældre være til stede under træning skal de indgå i de 50 personer - ingen må stå som tilskuere.
  • Der skal være en træner/voksen pr. 49 spillere. 
 • Hold 2 meters afstand til hinanden under hele træningen.
 • Vær tydelig, når du du præciserer rammer og betingelser for spillerne.
 • Det er dig som træner, der sætter kegler og rekvisitter op og samler sammen igen.
 • Du holder løbende øje med, at klubbens retningslinjer overholdes.
 • Alle bolde og kegler rengøres i følge vejledning efter træning af træneren.
  • Vi har ECA desinficationsvand i forstøverbeholdere, der oversprøjtes på bolde og kegler. ECA vand er ikke sundhedsfarligt.

Få svar på flere spørgsmål her

https://www.dbujylland.dk/klubben/fodboldens-corona-regler/