Menu

Til trænere og frivillige

Anbefalinger og vejledning til trænere og andre frivillige.
 • Planlæg træningen, så gruppestørrelsen højst er på 10 personer – inklusive træner.
  • Spillere skal før træning vide hvilken bane de skal placere sig i.
  • Skal forældre være til stede under træning skal de indgå i de 10 personer - ingen må stå som tilskuere.
  • Der skal være en træner/voksen pr. 9 spillere. Er du én træner til eks. ti spillere skal du aftale med en forældre og opdele gruppen eller lave lave en træning for nogle spillere en dag og nogle spillere en anden dag.
 • Hold 2 meters afstand til hinanden under hele træningen.
 • Ingen kampe og ingen kropskontakt.
 • Vær tydelig, når du du præciserer rammer og betingelser for spillerne.
 • Det er dig som træner, der sætter kegler og rekvisitter op og samler sammen igen.
 • Bolden må ikke tages med hænder, bryst og hoved. Kun målmand, som bruger handsker, må bruge hænderne.
 • Du holder løbende øje med, at klubbens retningslinjer overholdes.
 • Alle bolde og kegler rengøres i følge vejledning efter træning af træneren.
  • Vi har ECA desinficationsvand i forstøverbeholdere, der oversprøjtes på bolde og kegler. ECA vand er ikke sundhedsfarligt.