Menu

Fodboldskole

DBU’s Fodboldskoler i 2018 er for børn og unge født årgang 2003-2010.

DBU’s Fodboldskoler foregår i dagtimerne mellem klokken 09.00 og 15.00 mandag til fredag i uge 27.

TILMELD DIG

DBU og værtsklubberne er ikke behjælpelig med transport til og fra skolerne, og er derfor ikke ansvarlig for eventuel aflevering og afhentning af deltagerne.


Hvad skal medbringes? 
  • Madpakke til frokost (nogle værtsklubber tilbyder tilkøb af frokost, for oplysninger om dette henviser vi til de pågældende værtsklubber)
  • Fodboldtøj, benskinner, fodboldsokker og fodboldstøvler
  • Solcreme, hvis vejret kræver det 
  • Skiftetøj i tilfælde af regn
Gruppesammensætning 
Vi inddeler deltagerne i grupper af ca. 16. Inddelingen foregår så vidt muligt efter alder og ikke efter deltagernes fodboldmæssige evner. 

Fodboldskolen er stedet, hvor børnene møder nye venner, og forældre behøver derfor ikke være bekymret for, at børn ikke vil trives i en ”ny” gruppe. Vores erfaring viser, at børnene meget hurtigt falder til. Skolelederen vil derfor kun i særlige tilfælde foretage rokader. 

Trænere 
DBU ansætter i samarbejde med værtsklubberne alle trænerne til landets fodboldskoler. Vi forsøger altid, at rekruttere de bedst kvalificerede trænere. Vores mål er, at flest mulige af trænerne på DBU's Fodboldskole er i gang med eller har gennemført en af DBU's træneruddannelser. Alle trænerne arbejder ud fra DBU’s Fodboldskole t½rænermanual, som sikrer kvalitet og konsekvens i træningerne på skolerne overalt i landet.

Træningerne bliver gennemført under hensyntagen til den fodboldmæssige niveauforskel, der nødvendigvis vil være mellem deltagerne i grupperne. Dygtige og engagerede trænere samt motiverede børn giver den optimale oplevelse. Alle trænere på DBU’s Fodboldskole er tjekket i Det Centrale Kriminalregister. 
Hvis der er en fodboldskoletræner gemt i dig så læs mere her.

Markedsføring
DBU, DBU A/S og disses samarbejdspartnere forbeholder sig ret til at anvende fotos med motiver af autentiske eller opstillede situationer med alle deltagere på DBU's aktiviteter i markedsføringsmæssig sammenhæng uden betaling. 

Forsikring
DBU har ikke en forsikring der dækker hvis en deltager kommer til skade eller får mén under fodbolskoleugen. Deltagerne skal være dækket ind via egen fritids- og ulykkesforsikring.